SECURE

SECURE


Informationssäkerhet som skyddar dina digitala tillgångar


Vårt SECURE-team hjälper er att förhindra attacker på alla plan genom att tillhandahålla skydd mot aktiva och passiva samt inkommande och utgående säkerhetshot. Allt från ökade risker orsakade av mobilitet och BYOD, till utmaningar orsakat av användning av molntjänster. Nutida IT-attacker inriktar sig på alla delar av er verksamhet. Det nya behovet av genomgripande nätverkssäkerhet kräver flerskiktade och integrerade lösningar.

Våra säkerhetslösningar skyddar er mot och hjälper er att identifiera nästa generations säkerhetshot: Malware, maskar, virus, spionprogram, ransomware e-post, överbelastningsattacker (DDoS). Vi förser er med insyn i er nätverkstrafik. Vår modell är utformad för att upptäcka avvikelser och identifiera attacker som potentiellt kan hota hela verksamheten och kosta betydande summor.

Vare sig dina säkerhetsbekymmer handlar om att skydda data och applikationer eller om kryptering för säker överföring mellan dina datacenter så kan vi med vår långa erfarenhet och starka strategiska partnerskap erbjuda en rad olika säkerhetslösningar skräddarsydda för dina behov.

För Shibuyas SECURE-team är detta utmaningar som vi delar med våra kunder och något som vi ständigt har fokus på. Vi levererar väl beprövade lösningar som adresserar era utmaningar - med teknik i framkant och ett engagemang som säkrar framgång!

SIEM

Security Information and Event Management är ett samlingsnamn för lösningar som proaktivt hanterar avvikelser och misstänkta aktiviteter, innan de blir ett reellt intrångsförsök eller annat hot mot dina digitala tillgångar

Patch Management

En av de vanligaste förekommande säkerhetshoten är dåligt uppdaterad infrastruktur. Enheter med gammal kod utgör en tydlig måltavla för hackers.

Med genomtänkta lösningar och hög automationsgrad kan du skydda såväl fast infrastruktur som mobila enheter inom samma lösning.

Prata med oss om hur du skyddar och hanterar dina digitala enheter.

Kryptering

För att möta nya EU-krav måste du säkerställa att ingen obehörig kan ta del av den information du förflyttar mellan dina datacenter. Vi kan garantera din datasäkerhet, oavsett trafikmängd eller protokoll.

Inom SECURE kan vi leverera


Vill du veta mer?


Kontakta oss via länken nedan eller ring oss på 08-446 58 90 så berättar vi mer!
Kontakta SECURE-teamet

Släpp loss potentialen i din IT-miljö!


Shibuyas konsultteam med erfarna experter hjälper er hela vägen. Med gedigen erfarenhet från alla typer av företag och branscher har vi tekniken, processerna och de specialister som behövs för att förbättra och förändra er infrastruktur, öka effektiviteten, sänka era kostnader och skapa smidiga processer för att möta nya strategiska affärsmål.

"Med erfarenhet ifrån komplexa projekt inom serverplattformar, lagring, backup & restore, virtualisering samt kapacitet att även ansvara för operationella miljöer, har vi goda förutsättningar att axla en nyckelroll

För installation och teknisk projektledning har vi samlat medarbetare med lång erfarenhet, djup kompetens och hög certifieringsnivå på de olika prioriterade tekniktillverkare som vi bygger våra lösningar på"

Vi har medarbetare med lång erfarenhet, djup kompetens och hög certifieringsnivå

Jesper, Service Manager

DAGS FÖR NÄSTA STEG?
KONTAKTA OSS