Secure

Informationssäkerhet som skyddar dina digitala tillgångar

Våra kompetensområden

SIEM

Security Information and Event Management är ett samlingsnamn för lösningar som proaktivt hanterar avvikelser och misstänkta aktiviteter, innan de blir ett reellt intrångsförsök eller annat hot mot dina digitala tillgångar

Patch Management

En av de vanligaste förekommande säkerhetshoten är dåligt uppdaterad infrastruktur. Enheter med gammal kod utgör en tydlig måltavla för hackers.

Med genomtänkta lösningar och hög automationsgrad kan du skydda såväl fast infrastruktur som mobila enheter inom samma lösning.

Prata med oss om hur du skyddar och hanterar dina digitala enheter.

Kryptering

För att möta nya EU-krav måste du säkerställa att ingen obehörig kan ta del av den information du förflyttar mellan dina datacenter. Vi kan garantera din datasäkerhet, oavsett trafikmängd eller protokoll

Inom Secure

erbjuder vi

Produkter och lösningar

Vi levererar noga utvald teknologi från
världens ledande tillverkare.

Konsulttjänster

Att leverera komplexa lösningar i hög-tillgängliga miljöer kräver erfarenhet.
Den hittar du hos våra kvalificerade konsulter

24/ Drift & Support

Ska vi ta helhetsansvar för lösningen?
Vi har resurser att leverera ansvars-tjänster, drifta och supportera alla lösningar vi erbjuder

Vill du veta mer?

Många verksamheter har valt Shibuya för att förändra sitt sätt att leverera IT-tjänster. De är av olika storlek och inriktningar, men de har något gemensamt.

 

Det är att bygga ett långsiktigt partnerskap med en engagerad, kompetent och erfaren partner som kan hjälpa dem att förändra sin IT-miljö utan att ta risker.

 

Den partnern är vi på Shibuya. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi tillsammans med våra kunder genomfört framgångsrika projekt.

Om Shibuya Crossing

Shibuya har förtroendet från ledande företag och organisationer i Sverige i olika branscher att säkerställa att deras infrastruktur är kostnadseffektiv, tillgänglig, skalbar och driftsäker.


Shibuya levererar praktiska och innovativa lösningar och tjänster, såväl kundunika som standardiserade.

Shibuyas dokumenterade erfarenhet kring affärskritiska miljöer säkerställer att resultaten lever upp till era högt ställda förväntningar - i varje led - i varje del.

Kontaktuppgifter

Kontorsadresser:
Stockholm
Frösundaviks Allé 1
169 70 Solna

Göteborg
Plantagegatan 7

413 05 Göteborg

+46 (0)8 446 58 90

info@shibuya.se

Shibuya 24/7 Support

För kunder med Shibuya Avtalssupport, ring eller kontakta oss enl nedan.
För generella serviceärenden eller förfrågningar, kontakta oss via mail nedan.

+46 (0)8 446 58 30

support@shibuya.se

Socialt
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
Allianser

© 2018 Shibuya Crossing AB