Shibuya Support Services

Rätt support till rätt kostnad!

Shibuya Support Services är en tjänst där vi ger våra kunder ett flexibelt och kostnads-effektivt komplement eller alternativ till tillverkarnas egen support på hård- och mjukvara.


Denna tjänst går att skräddarsy utefter behov vad gäller SLA, inställelsetider, reservdelar mm. Som medlem av SIA (Service Industry Association) har vi tillgång till ett världs-omspännande nätverk när det gäller både kompetens och reservdelar på alla ledande tillverkares produkter.

Shibuya Support Services förlänger livscykeln på din lösning genom att göra det ekonomiskt försvarbart att använda den även efter garantitidens utgång. Vi kan även supportera produkter efter det att tillverkarna gjort ”end of service life” på dem.

Shibuya Support Services kan flexibelt byggas efter kundens behov där man kan välja vad som ska ingå och vilka SLA:er man vill ha.


Kontakta Kjell och hans team - så hjälper vi dig till rätt lösning.

kjell.olsson@shibuya.se___________________________________________________________________________________________

Om Shibuya Crossing

Shibuya Crossing i Tokyo är en av världens mest trafikerade korsningar. Men trots att tusentals passerar fyrvägskorsningen varje timme så fungerar det förvånansvärt väl. Vi upplever att många IT-ansvariga står i liknande korsningar, utan att ha full kontroll på alla mekanismer i samspelet mellan IT och verksamhet. Symboliken mellan vårt namn och vår fokus är tydlig - vi ser till att korsningen mellan IT och verksamhet fungerar i harmoni - precis som Shibuya Crossing. Shibuya har förtroendet från ledande företag och organisationer i Sverige i olika branscher att säkerställa att deras infrastruktur är kostnadseffektiv, tillgänglig, skalbar och driftsäker. Shibuya levererar praktiska och innovativa lösningar och tjänster, såväl kundunika som standardiserade. Shibuyas dokumenterade erfarenhet kring affärskritiska miljöer säkerställer att resultaten lever upp till kundens högt ställda förväntningar - i varje led - i varje del.

Om Shibuya Crossing

Shibuya har förtroendet från ledande företag och organisationer i Sverige i olika branscher att säkerställa att deras infrastruktur är kostnadseffektiv, tillgänglig, skalbar och driftsäker.


Shibuya levererar praktiska och innovativa lösningar och tjänster, såväl kundunika som standardiserade.

Shibuyas dokumenterade erfarenhet kring affärskritiska miljöer säkerställer att resultaten lever upp till era högt ställda förväntningar - i varje led - i varje del.

Kontaktuppgifter

Kontorsadresser:
Stockholm
Frösundaviks Allé 1
169 70 Solna

Göteborg
Plantagegatan 7

413 05 Göteborg

+46 (0)8 446 58 90

info@shibuya.se

Shibuya 24/7 Support

För kunder med Shibuya Avtalssupport, ring eller kontakta oss enl nedan.
För generella serviceärenden eller förfrågningar, kontakta oss via mail nedan.

+46 (0)8 446 58 30

support@shibuya.se

Socialt
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
Allianser

© 2018 Shibuya Crossing AB