Shibuya Project Services

Få kontroll och styrning i ditt IT-projekt!


Shibuya Project Services är en tjänst där vi tar ansvar för att med affärsmässig förankring driva allt från förstudier/kartläggning till färdig implementation, kvalitetssäkring och uppföljning av olika IT-leveranser. Vi gör gärna detta med stöd av metoder hämtade ur projektstandarden Prince2, som vi har certifieringar på.

Det är enkelt att anpassa och kombinera metoder vi använder till typ av projekt och projektmiljö med de krav våra kunder har på kontroll och styrning. I leveranser med lösningar för server, datalagring och backup omfattar projekten normalt flera faser med planering, installation, konfigurering, driftsättning, migreringar av stora datamängder. Samtidigt med mycket höga krav på tillgänglighet och säkerhet. I många fall är vi sedan också teknikstöd vid förändringar i miljön.

Vi har många års erfarenhet av att driva denna typ av projekt och har mycket att bidra med: utredning, risk- och kostnadsanalyser, tid- och aktivitetsplaner, kontroll och styrning, kommunikation, utbildning mm.


Vilken nytta ger våra metoder?

 • En lyckad affärsplan där projektets resultat har större värde än kostnaderna

 • En väl definierad struktur och aktivitetsplan

 • Ständigt affärsfokus urskiljer lönsamma projekt från olönsamma

 • Ett effektivt sätt att hantera och minimera risker

 • Ledningen är uppdaterad och har kontroll - utan onödig inblandning

 • Undvik projektavvikelser. Leverera i tid till överenskommen kvalitet med hjälp av beprövad teknik och tillvägagångssätt

Vi levererar

 • Affärsmässig förankring och fokus genom hela projektet

 • Väl definierade roller och ansvarsfördelning

 • Styrning genom uttalade faser

 • Återkoppling för att lära av erfarenheter

 • Hantering av avvikelser och justeringar

 • Fokus på projektets produkter i form av olika IT-leveranser

 • Anpassning till projekttyp och projektmiljö

Kontakta Dag och hans team - så hjälper vi dig till rätt lösning.

dag.windarp@shibuya.se



___________________________________________________________________________________________

Om Shibuya Crossing

Shibuya Crossing i Tokyo är en av världens mest trafikerade korsningar. Men trots att tusentals passerar fyrvägskorsningen varje timme så fungerar det förvånansvärt väl. Vi upplever att många IT-ansvariga står i liknande korsningar, utan att ha full kontroll på alla mekanismer i samspelet mellan IT och verksamhet. Symboliken mellan vårt namn och vår fokus är tydlig - vi ser till att korsningen mellan IT och verksamhet fungerar i harmoni - precis som Shibuya Crossing. Shibuya har förtroendet från ledande företag och organisationer i Sverige i olika branscher att säkerställa att deras infrastruktur är kostnadseffektiv, tillgänglig, skalbar och driftsäker. Shibuya levererar praktiska och innovativa lösningar och tjänster, såväl kundunika som standardiserade. Shibuyas dokumenterade erfarenhet kring affärskritiska miljöer säkerställer att resultaten lever upp till kundens högt ställda förväntningar - i varje led - i varje del.

Om Shibuya Crossing

Shibuya har förtroendet från ledande företag och organisationer i Sverige i olika branscher att säkerställa att deras infrastruktur är kostnadseffektiv, tillgänglig, skalbar och driftsäker.


Shibuya levererar praktiska och innovativa lösningar och tjänster, såväl kundunika som standardiserade.

Shibuyas dokumenterade erfarenhet kring affärskritiska miljöer säkerställer att resultaten lever upp till era högt ställda förväntningar - i varje led - i varje del.

Kontaktuppgifter

Kontorsadresser:
Stockholm
Frösundaviks Allé 1
169 70 Solna

Göteborg
Plantagegatan 7

413 05 Göteborg

+46 (0)8 446 58 90

info@shibuya.se

Shibuya 24/7 Support

För kunder med Shibuya Avtalssupport, ring eller kontakta oss enl nedan.
För generella serviceärenden eller förfrågningar, kontakta oss via mail nedan.

+46 (0)8 446 58 30

support@shibuya.se

Socialt
 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
Allianser

© 2018 Shibuya Crossing AB