Shibuya Operations-as-a-Service (OaaS)


Säker hantering av er IT-infrastruktur

Shibuya fjärrdrift är en flexibel förberedd tjänst för att du som kund skall få kontroll över dina IT-system med maskinpark och programvara samt se till att du får den hjälp du behöver, när du behöver den - enligt dina villkor. Vår tjänst är en tillgänglighetsgaranti för dina system.

Shibuya’s erfarenhet av att hantera, felsöka och uppgradera IT-system ger dig en extra trygghet vid oplanerade och planerade händelser. Vårt arbetssätt grundas på ITILs ramverk och vi använder Incident, Problem och Changeprocesserna i vår tjänst.

Via vår helpdesk kan vi ta emot elektroniska larm och felanmälningar dygnet runt, året runt för att hjälpa dig och vara som en kontaktpunkt (single point of contact) emot leverantörer.

Tjänsten kan levereras med hårdvara (då t ex via vår IaaS tjänst) eller tillsammans med er befintliga hårdvara, för att nyttja resurser och investeringar på ett effektivt sätt. Vår tjänst är baserad på löpande 3-månaders kontrakt.

  • Hantering av incidenter, förändringar och problemprocesser för aktuella system baserat på ITIL.

  • Garanterade inställelsetider vid problem

  • Assistans vid felanalys

  • Inventarie- och avtalshantering.

  • Proaktiv och reaktiv hantering av servrar, lagring, nät och backup

  • Höjer servicenivå på IT-leverans


Kontakta Dag och hans team - så hjälper vi dig till rätt lösning.

dag.windarp@shibuya.se

___________________________________________________________________________________________


Om Shibuya Crossing

Shibuya Crossing i Tokyo är en av världens mest trafikerade korsningar. Men trots att tusentals passerar fyrvägskorsningen varje timme så fungerar det förvånansvärt väl. Vi upplever att många IT-ansvariga står i liknande korsningar, utan att ha full kontroll på alla mekanismer i samspelet mellan IT och verksamhet.

Symboliken mellan vårt namn och vår fokus är tydlig - vi ser till att korsningen mellan IT och verksamhet fungerar i harmoni - precis som Shibuya Crossing.

Shibuya har förtroendet från ledande företag och organisationer i Sverige i olika branscher att säkerställa att deras infrastruktur är kostnadseffektiv, tillgänglig, skalbar och driftsäker. Shibuya levererar praktiska och innovativa lösningar och tjänster, såväl kundunika som standardiserade. Shibuyas dokumenterade erfarenhet kring affärskritiska miljöer säkerställer att resultaten lever upp till kundens högt ställda förväntningar - i varje led - i varje del.

Om Shibuya Crossing

Shibuya har förtroendet från ledande företag och organisationer i Sverige i olika branscher att säkerställa att deras infrastruktur är kostnadseffektiv, tillgänglig, skalbar och driftsäker.


Shibuya levererar praktiska och innovativa lösningar och tjänster, såväl kundunika som standardiserade.

Shibuyas dokumenterade erfarenhet kring affärskritiska miljöer säkerställer att resultaten lever upp till era högt ställda förväntningar - i varje led - i varje del.

Kontaktuppgifter

Kontorsadresser:
Stockholm
Frösundaviks Allé 1
169 70 Solna

Göteborg
Plantagegatan 7

413 05 Göteborg

+46 (0)8 446 58 90

info@shibuya.se

Shibuya 24/7 Support

För kunder med Shibuya Avtalssupport, ring eller kontakta oss enl nedan.
För generella serviceärenden eller förfrågningar, kontakta oss via mail nedan.

+46 (0)8 446 58 30

support@shibuya.se

Socialt
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
Allianser

© 2018 Shibuya Crossing AB