Shibuya förvärvar Morex – stärker position inom drift och support
Shibuya, den svenska systemintegratören med några av Sveriges största företag som kunder, köper Morex, ett svenskt företag med lång erfarenhet av systemintegration, lagring och backup.

”Vi ser en ökad komplexitet i IT-leveranserna där molntjänster blandas med kundernas egna infrastruktur, vilket gör att företag behöver stabila leverantörer som kan erbjuda både produkter och tjänster med hög tillförlitlighet,” säger Kjell Olsson, vd på Shibuya.
”Med köpet av Morex stärker vi helheten och ökar vår kapacitet inom service, support och driftstjänster.”

Med köpet får Shibuya tillgång till erfarna konsulter med hög teknisk kompetens som direkt bidrar till verksamheten. Det är sju medarbetare med lång erfarenhet och hög kompetens som ytterligare stärker Shibuyas organisation. Efter förvärvet blir Shibuya

ca 30 personer.

”De båda företagen har långa kundrelationer med företag som växer och önskar ytterligare resurser,” säger Bertil Persson, vd på Morex.
”Våra gemensamma värderingar kring kundengagemang och vårt gemensamma fokus på att utveckla kompetens bidrar också till att jag ser detta som en perfekt match. Vi får en kontinuitet där jag och medarbetarna kan utvecklas vidare tillsammans med Shibuya.”

Fokus på organisk tillväxt Shibuya har under det senaste året expanderat och växt via flera nyckelrekryteringar. Köpet av Morex är en så kallad kontantaffär, där Shibuya förvärvar samtliga aktier i Morex. Företaget utesluter inte ytterligare förvärv framöver, men fokus ligger på organisk tillväxt.

”Vi har alltid växt tillsammans med våra kunder och därför känns det oerhört kul att vi med köpet av Morex kan erbjuda ytterligare resurser och kompetens,” säger Kjell Olsson.
”Framöver är vårt fokus att växa organiskt, men vi kommer alltid vara öppna för möjligheter att förvärva företag, där både verksamhet och värderingar ligger nära vårt hjärta och vår långsiktiga strategi.”

___________________________________________________________________________________________

Om Shibuya Crossing

Shibuya Crossing i Tokyo är en av världens mest trafikerade korsningar. Men trots att tusentals passerar fyrvägskorsningen varje timme så fungerar det förvånansvärt väl. Vi upplever att många IT-ansvariga står i liknande korsningar, utan att ha full kontroll på alla mekanismer i samspelet mellan IT och verksamhet. Symboliken mellan vårt namn och vår fokus är tydlig - vi ser till att korsningen mellan IT och verksamhet fungerar i harmoni - precis som Shibuya Crossing. Shibuya har förtroendet från ledande företag och organisationer i Sverige i olika branscher att säkerställa att deras infrastruktur är kostnadseffektiv, tillgänglig, skalbar och driftsäker. Shibuya levererar praktiska och innovativa lösningar och tjänster, såväl kundunika som standardiserade. Shibuyas dokumenterade erfarenhet kring affärskritiska miljöer säkerställer att resultaten lever upp till kundens högt ställda förväntningar - i varje led - i varje del.

Om Shibuya Crossing

Shibuya har förtroendet från ledande företag och organisationer i Sverige i olika branscher att säkerställa att deras infrastruktur är kostnadseffektiv, tillgänglig, skalbar och driftsäker.


Shibuya levererar praktiska och innovativa lösningar och tjänster, såväl kundunika som standardiserade.

Shibuyas dokumenterade erfarenhet kring affärskritiska miljöer säkerställer att resultaten lever upp till era högt ställda förväntningar - i varje led - i varje del.

Kontaktuppgifter

Kontorsadresser:
Stockholm
Frösundaviks Allé 1
169 70 Solna

Göteborg
Plantagegatan 7

413 05 Göteborg

+46 (0)8 446 58 90

info@shibuya.se

Shibuya 24/7 Support

För kunder med Shibuya Avtalssupport, ring eller kontakta oss enl nedan.
För generella serviceärenden eller förfrågningar, kontakta oss via mail nedan.

+46 (0)8 446 58 30

support@shibuya.se

Socialt
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
Allianser

© 2018 Shibuya Crossing AB