Filminstitutet - Filmarkivet kan få ett lyckligt slut


Svensk film gör avtryck i världen oavsett om det handlar om Bergman eller Salander. Svenska Filminstitutet har därför säkerställt att de finns tekniska förutsättningar för att arkivera digital film. Till sin hjälp har man haft Shibuya som tagit fram en lösning som får andra filminstitut runt om i världen att snegla på Sverige. Med ytterligare finansiering kan hela kulturskatten räddas!Stiftelsen Svenska Filminstitutet, SFI, har en ledande roll inom svensk film. De ansvarar för att stödja produktion, distribution och visning av värdefull film. De ska också bevara och tillgängliggöra det svenska filmarvet. Och det är det sistnämnda på SFI som fick de ansvariga att börja leta efter lösningar. Eftersom de flesta biografer gjort sig av med analoga projektorer måste all film digitaliseras för att kunna visas på andra ställen än väldigt specifika biografer.

"Fram tills nyligen har bevarandet av svensk film i huvudsak skett analogt och vi har haft många filmrullar liggandes i frysen" säger Lars Karlsson, Projektledare inom IT på Svenska Filminstitutet.

Men det är inte bara biografernas teknikskifte som drev SFI att söka lösningar för att digitalisera det svenska filmarkivet. En digitalisering öppnar också många möjligheter att tillgängliggöra svensk film på ett helt annat sätt än tidigare.

"Fram tills nu har filmen funnits på analoga kopior och endast kunnat spelas upp på biografer" säger Lars Karlsson. "Med ett digitaliserat arkiv finns de tekniska förutsättningarna att visa filmerna i fler fönster" tillägger Lars

Som ansvarig projektledare på SFI har Lars Karlsson ansvarat för att få den initiala infrastrukturen på plats. Shibuya fick tidigt en viktig roll i projektet. Företagets långa erfarenhet av kritiska lagrings- och nätverkslösningar gjorde företaget lämpat för att sy ihop en väl fungerande lösning med de bästa leverantörerna och komponenterna. För Filminstitutet var detta ett värdefullt första steg och nu fortsätter projektet med nästa steg, att säkra resurser för att digitalisera den svenska filmskatten.

"SFI var ett ovanligt projekt på det sättet att de hade några få men mycket stora lagringsobjekt" säger Kjell Olsson, VD på Shibuya "Istället för miljontals objekt hade de några tusen stycken där varje kunde vara på flera terabyte styck vilket minst sagt ställer speciella krav på lösningen" fortsätter Kjell

Efter en inledande analys och avrop mot Kammarkollegiets ramavtal så fick Shibuya i uppdrag att sätta samman en lösning med arkiveringsprogramvara, disklösning, tapemedia och taperobotar. Shibuya är leverantörsoberoende och arbetar med de bästa komponenterna oavsett ursprung.

"Shibuyas leverantörsoberoende var en fördel när vi sökte de bästa komponenterna och lösningarna i projektet. Deras långa erfarenhet inom nätverk och lagring gjorde också att projektet kunde genomföras på ett smidigt sätt, utan några överraskningar" säger Lars Karlsson

Införandet av den initiala infrastrukturen gick snabbt och smärtfritt. Filminstitutet har därefter i sitt årliga budgetunderlag till regeringen redogjort för vilka resurser som krävs för att den svenska filmskatten ska kunna digitaliseras. Även om några muttrar och skruvar eventuellt kommer bytas ut under kommande decennier så räknar både Shibuya och SFI med att de arbetsmetoder och strukturer som nu skapats för infrastrukturen finns kvar under lång tid framöver.

"Vi såg till att skapa en bra grundstruktur som kommer stå sig genom decennier av utveckling. Shibuya var också noga med att välja teknik och hårdvara som kan moderniseras allt eftersom behoven hos oss förändras" säger Lars Karlsson

Shibuyas lösning säkerställer att arkivet är skyddat mot både teknikskiften och oförutsägbara händelser. Arkivet lagras på två separata ställen med två olika sorters tape. På Shibuya är man stolta över att ha bidragit till att tekniken nu finns för att göra svensk film framtidssäkrad.

"Det känns oerhört glädjande att få använda vår expertis i ett så viktigt uppdrag och vi blir stolta när vi hör att andra länders filminstitut sneglar på vår lösning" säger Kjell Olsson.

Utmaning Att säkerställa det analoga filmarkivet för framtida generationer - samtidigt som SFI skall stödja nya digitala satsningar inom svensk biografnäring


Lösning En komplett lösning med arkiveringsprogramvara, disklösning och bandrobot - funktionstestad och färdig att direkt implementeras hos SFI


Fördelar Shibuya byggde en leverantörsoberoende lösning för SFI som säkerställer skalbarhet, läsbarhet och prestanda för att kunna säkra den svenska filmskatten


___________________________________________________________________________________________

Om Shibuya Crossing

Shibuya Crossing i Tokyo är en av världens mest trafikerade korsningar. Men trots att tusentals passerar fyrvägskorsningen varje timme så fungerar det förvånansvärt väl.

Vi upplever att många IT-ansvariga står i liknande korsningar, utan att ha full kontroll på alla mekanismer i samspelet mellan IT och verksamhet. Symboliken mellan vårt namn och vår fokus är tydlig - vi ser till att korsningen mellan IT och verksamhet fungerar i harmoni - precis som Shibuya Crossing.

Shibuya har förtroendet från ledande företag och organisationer i Sverige i olika branscher att säkerställa att deras infrastruktur är kostnadseffektiv, tillgänglig, skalbar och driftsäker. Shibuya levererar praktiska och innovativa lösningar och tjänster, såväl kundunika som standardiserade. Shibuyas dokumenterade erfarenhet kring affärskritiska miljöer säkerställer att resultaten lever upp till kundens högt ställda förväntningar - i varje led - i varje del.

Om Shibuya Crossing

Shibuya har förtroendet från ledande företag och organisationer i Sverige i olika branscher att säkerställa att deras infrastruktur är kostnadseffektiv, tillgänglig, skalbar och driftsäker.


Shibuya levererar praktiska och innovativa lösningar och tjänster, såväl kundunika som standardiserade.

Shibuyas dokumenterade erfarenhet kring affärskritiska miljöer säkerställer att resultaten lever upp till era högt ställda förväntningar - i varje led - i varje del.

Kontaktuppgifter

Kontorsadresser:
Stockholm
Frösundaviks Allé 1
169 70 Solna

Göteborg
Plantagegatan 7

413 05 Göteborg

+46 (0)8 446 58 90

info@shibuya.se

Shibuya 24/7 Support

För kunder med Shibuya Avtalssupport, ring eller kontakta oss enl nedan.
För generella serviceärenden eller förfrågningar, kontakta oss via mail nedan.

+46 (0)8 446 58 30

support@shibuya.se

Socialt
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
Allianser

© 2018 Shibuya Crossing AB