MANAGE


Vi hjälper dig hantera utmaningarna kring kapacitet, tillgänglighet, informations-
lagring och IT-säkerhet


Idag finns fler skäl än någonsin att ha en stabil tekonologi för server, operativsystem, applikationer och datalagring, där verksamhetens kritiska information hanteras. Prestanda, säkerhet och kostnadseffektivitet talar självklart för att den förtjänar en tydlig strategi, byggt på verksamhetskrav, tillväxt och konkurrenskraft.

Den snabbt växande informationshanteringen ställer den befintliga IT-miljön inför en rejäl utmaning – hur kan vi fortsätta skala upp serverkapaciteten, lagringen, bevara kontroll, säkerhet och tillgänglighet och samtidigt pressa kostnaderna? Det finns också en positiv sida av utvecklingen: vi får allt bättre möjligheter att ta vara på all information och förädla enorma datamängder för att skaffa nya insikter om hur affärer och verksamheter kan utvecklas.

För Shibuyas MANAGE-team är detta utmaningar som vi delar med våra kunder och något som vi ständigt har fokus på. Vi levererar väl beprövade lösningar som adresserar era utmaningar - med teknik i framkant och ett engagemang som säkrar framgång!

SDS - Software Defined Storage

Om IT skall hålla resten av organisationen på gott humör behövs en mycket snabbrörlig datalagring som både möter nya krav och integrerar arvet från äldre system utan att kostnaderna drar iväg.

Nyckeln till att lösa allt detta heter Software Defined Storage, där man separerar logiken från den underliggande lagringsutrustningen

Backup och arkivering

Genom att applicera ny teknik ger backuplösningen höjd säkerhet, enklare processer och hjälper er möta högre krav på tillgänglighet. Genom att analysera och värdera lagrad information och samtidigt väga in tillgänglighets- och prestandakrav, kan vi erbjuda en perfekt anpassad backuplösning.

Vi använder funktionell teknik som deduplicering för att minska storleken på backupen och snabba upp återläsning.

Konvergerad infrastruktur

Med hjälp av ny teknik kring konvergerad IT-infrastruktur integreras de olika komponenterna i en traditionell IT-miljö till ett, optimerat system. Tekniken minskar komplexiteten i IT-miljön och eliminerar behovet av åtskilda system som måste hanteras var för sig. Bland fördelarna märks snabbare driftsättning, färre felkällor och minskat behov av support- och specialistkompetens.

Sammantaget ger det lägre totalkostnader och en effektivare IT-mijö.

Hybrid infrastruktur

Är du redo att blanda in molntjänster i din IT-miljö? Vi kan erbjuda anpassade integrationslösningar med hantering av fysiska, virtuella och molnbaserade system. Även funktioner för IT-administration som övervakning, kapacitetsplanering och kostnadsfördelning kan ingå.

Med hybridlösningar minskar komplexiteten och ger förutsättningar att hantera dagens IT-infrastruktur optimalt.

Inom MANAGE kan vi levereraDAGS FÖR NÄSTA STEG?
KONTAKTA OSS