Manage

Vi hjälper dig hantera utmaningarna kring kapacitet, tillgänglighet, informationslagring och IT-säkerhet

Våra kompetensområden

Software Defined Storage

Om IT skall hålla resten av organisationen på gott humör behövs en mycket snabbrörlig datalagring som både möter nya krav och integrerar arvet från äldre system utan att kostnaderna drar iväg.

Nyckeln till att lösa allt detta heter Software Defined Storage, där man separerar logiken från den underliggande lagringsutrustningen

Backup och arkivering

Genom att applicera ny teknik ger backuplösningen höjd säkerhet, enklare processer och hjälper er möta högre krav på tillgänglighet. Genom att analysera och värdera lagrad information och samtidigt väga in tillgänglighets- och prestandakrav, kan vi erbjuda en perfekt anpassad backuplösning.

Vi använder funktionell teknik som deduplicering för att minska storleken på backupen och snabba upp återläsning

Konvergerad infrastruktur

Med hjälp av ny teknik kring konvergerad IT-infrastruktur integreras de olika komponenterna i en traditionell IT-miljö till ett, optimerat system. Tekniken minskar komplexiteten i IT-miljön och eliminerar behovet av åtskilda system som måste hanteras var för sig. Bland fördelarna märks snabbare driftsättning, färre felkällor och minskat behov av support- och specialistkompetens.

Sammantaget ger det lägre totalkostnader och en effektivare IT-mijö

Hybrid infrastruktur

Är du redo att blanda in molntjänster i din IT-miljö? Vi kan erbjuda anpassade integrationslösningar med hantering av fysiska, virtuella och molnbaserade system. Även funktioner för IT-administration som övervakning, kapacitetsplanering och kostnadsfördelning kan ingå.

Med hybridlösningar minskar komplexiteten och ger förutsättningar att hantera dagens IT-infrastruktur optimalt

Inom Manage erbjuder vi

Produkter och lösningar

Vi levererar noga utvald teknologi från
världens ledande tillverkare.

Konsulttjänster

Att leverera komplexa lösningar i hög-tillgängliga miljöer kräver erfarenhet.
Den hittar du hos våra kvalificerade konsulter

24/ Drift & Support

Ska vi ta helhetsansvar för lösningen?
Vi har resurser att leverera ansvars-tjänster, drifta och supportera alla lösningar vi erbjuder

Vill du veta mer?

Många verksamheter har valt Shibuya för att förändra sitt sätt att leverera IT-tjänster. De är av olika storlek och inriktningar, men de har något gemensamt.

 

Det är att bygga ett långsiktigt partnerskap med en engagerad, kompetent och erfaren partner som kan hjälpa dem att förändra sin IT-miljö utan att ta risker.

 

Den partnern är vi på Shibuya. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi tillsammans med våra kunder genomfört framgångsrika projekt.

Om Shibuya Crossing

Shibuya har förtroendet från ledande företag och organisationer i Sverige i olika branscher att säkerställa att deras infrastruktur är kostnadseffektiv, tillgänglig, skalbar och driftsäker.


Shibuya levererar praktiska och innovativa lösningar och tjänster, såväl kundunika som standardiserade.

Shibuyas dokumenterade erfarenhet kring affärskritiska miljöer säkerställer att resultaten lever upp till era högt ställda förväntningar - i varje led - i varje del.

Kontaktuppgifter

Kontorsadresser:
Stockholm
Frösundaviks Allé 1
169 70 Solna

Göteborg
Plantagegatan 7

413 05 Göteborg

+46 (0)8 446 58 90

info@shibuya.se

Shibuya 24/7 Support

För kunder med Shibuya Avtalssupport, ring eller kontakta oss enl nedan.
För generella serviceärenden eller förfrågningar, kontakta oss via mail nedan.

+46 (0)8 446 58 30

support@shibuya.se

Socialt
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
Allianser

© 2018 Shibuya Crossing AB