CONNECT


Smarta kommunikationslösningar för att hantera framtidens affärsbehov


Nätverkstrafiken ökar lavinartat, vilket utsätter de traditionella datacentren för en hög belastning. Det traditionella datacentret är idag alltför komplext och till stora delar ineffektivt, något som förhindrar verksamheter från optimal produktivitet. Är ert nätverk redo att hantera framtidens affärsbehov?

Externa molntjänster är redan i dag en vanlig del inom IT. Röst och video blir också allt mer affärsmässiga applikationer inom företagsnätverk, vilket medför en ökad belastning på trafiken inom och mellan datacenter. Shibuyas genomtänkta lösningar är utformade för att hantera den ökande trafikbelastningen samt konvergerar de många trafikströmmarna till ett enda modernt nätverk och prioriterar trafiken.

Leverans av IT-tjänster utanför datacentret är också ett område där smarta kommunikationslösningar gör stor skillnad på prestanda, användarproduktivitet och driftkostnad.

För Shibuyas CONNECT-team är detta utmaningar som vi delar med våra kunder och något som vi ständigt har fokus på. Vi levererar väl beprövade lösningar som adresserar era utmaningar - med teknik i framkant och ett engagemang som säkrar framgång!

Optical Datacenter Infrastucture

Skalbara, säkra och flexibla WDM-lösningar för extremt driftsäkra datacenterlösningar.

Vi bygger din framtida kommunikationsplattform

Hyper Converged Branchoffice

Föreställ dig ett lokalkontor utan några servrar. Ingen lagring. Inga fler backuper att oroa sig för. Tänk om du direkt kunde tillhandahålla nya applikationer, nya IT-tjänster och helt nya kontor i din verksamhet? Och tänk om du samtidigt omedelbart kunde återställa ett avlägset driftavbrott?

Vi kan hjälpa er uppnå effektiv IT-drift på lokalkontoren

Datacentermigreringar

Shibuya har unik kompetens och utrustning att leverera en komplett migreringstjänst. Vi migrerar alla typer av infrastrukturer, plattformar och applikation - i drift - oavsett avstånd eller tillgång på bandbredd

Inom CONNECT kan vi leverera


Inom CONNECT kan vi leverera


Kontakta oss via länken nedan eller ring oss på 08-446 58 90 så berättar vi mer!
Kontakta CONNECT-teamet

Enterprise 2.0 - är ni beredda?


Vad innebär framtidssäker kommunikation?

Cloud computing, virtualisering, hyperkonvergerade plattformar, videoströmmar, smart-grid-kommunikation, affärskontinuitet och katastrofåterställning - Enterprise 2.0 kräver tillgång till bandbredd som kan skala både snabbt och utan begränsningar - utan kännbara stopp och riskfyllda hårdvaruuppgraderingar.

Nätverket är - hur man än ser det - kärnan i Enterprise 2.0 och skall kunna hantera verksamhetens informationsflöde för personal, kunder och partners.


Äga eller köpa som tjänst?

Dagens digitalisering av verksamheter på alla nivåer gör att företag är både en konsument av telekommunikationstjänster samt en leverantör av tjänster till sina anställda. Är det bättre för verksamheten att skaffa svart fiber och en egen, öppen kommunikationsplattform - eller är det smartare att förlita sig på en tjänsteleverantör? Capex kontra Opex?

Här måste svaret utgå från det strategiska värdet av nätverket. Vi har goda skäl att rekommendera en egen skalbar, öppen och säker plattform, där ni har kontroll över integritet, kostnadsbild och teknikfördelar. Tänk att kunna leverera företagsapplikationer över hundratals kilometer utan att kompromissa med prestanda eller säkerhet.


Strategisk affärstillgång

Nätverket kan visa sig vara din största differentiator och din största konkurrenskraft. Högsta tillgänglighet, lägsta fördröjning och maximal säkerhet är gemensamma nämnare för optiska företagsnätverk inom flera kritiska verksamheter. Med en öppen optisk lösning, har du en skalbar kommunikationsplattform som bara levererar.

Vår teknik har redan hjälpt flertalet av Nordens mest kritiska verksamheter implementera skalbara lösningar som låst upp alla möjligheter för framtiden!

Kontakta oss så tar vi tillsammans er verksamhet till nästa nivå

DAGS FÖR NÄSTA STEG?
KONTAKTA OSS