Nu blir vi ledande på HDS!

Shibuya Operations-as-a-Service (OaaS)
2017-04-18
Shibuya förvärvar Morex – stärker position inom drift och support!
2017-12-18
Vi på Shibuya Crossing har under lång tid varit starka på flera delar av Hitachi Data Systems (HDS) erbjudande. Genom flera tunga rekryteringar den sista tiden kan vi nu erbjuda en unik helhet, där vi blir den mest erfarna och kompetenta HDS-partnern på marknaden.

”Rekryteringarna ger oss en leveranskapacitet och bredd som ingen annan HDS-partner kan matcha och vi är oerhört glada över att kunna presentera detta för våra kunder,” säger Kjell Olsson, VD på Shibuya.
Shibuya Crossing och HDS har arbetat tillsammans under lång tid kring lösningar och support för kunder. Nu kommer det samarbetet att kunna fördjupas ytterligare. Satsningen innebär att Shibuya Crossing kan erbjuda det kompletta utbudet av tjänster och lösningar från HDS tillsammans med service och support.

”På det här sättet kan vi erbjuda kunder en helhet som är unik på marknaden och som kan skapa ytterligare värde för våra kunder,” säger Dag Windarp, Services Manager på Shibuya.

En närmare presentation av de nya medarbetarna, Roger Sundberg, Dag Windarp, Jari Kilpeläinen, Jonas Söderhäll och Ronny Meijer kommer publiceras successivt här på webben framöver.

”Våra långa kundrelationer beror på vår förmåga att attrahera och utveckla rätt kompetens och vi är därför oerhört glada över att välkomna våra nya medarbetare och introducera dem allt eftersom för våra kunder i projekten,” säger Kjell Olsson

För mer information om vår expertis inom HDS, vänligen kontakta Dag Windarp

Om Shibuya Crossing
Shibuya Crossing i Tokyo är en av världens mest trafikerade korsningar. Men trots att tusentals passerar fyrvägskorsningen varje timme så fungerar det förvånansvärt väl. Vi upplever att många IT-ansvariga står i liknande korsningar, utan att ha full kontroll på alla mekanismer i samspelet mellan IT och verksamhet.

Symboliken mellan vårt namn och vår fokus är tydlig - vi ser till att korsningen mellan IT och verksamhet fungerar i harmoni - precis som Shibuya Crossing.

Shibuya har förtroendet från ledande företag och organisationer i Sverige i olika branscher att säkerställa att deras infrastruktur är kostnadseffektiv, tillgänglig, skalbar och driftsäker. Shibuyas levererar praktiska och innovativa lösningar och tjänster, såväl kundunika som standardiserade. Shibuyas dokumenterade erfarenhet kring affärskritiska miljöer säkerställer att resultaten lever upp till kundens högt ställda förväntningar
- i varje led - i varje del.