Återanvänd mjukvara ger många lagringsfördelar

Shibuya Backstage – möt vår expert inom lagringslösningar!
2017-01-17
Shibuya Capacity-On-Demand (IaaS)
2017-04-18

En komplett lagringslösning där mjukvaran är nyckeln. Så kan IBM Software Defined Storage, SDS, sammanfattas.


Det är en lösning som är både snabbrörlig och flexibel att använda.
Företag hanterar dagligen stora datamängder och behöver lagringssystem som är enkla, kostnadseffektiva och minimerar risken att förlora data. IBM SDS uppfyller samtliga dessa kriterier. Systemet innebär att den fysiska lagringen skiljs från den logiska med hjälp av så kallad lagringsvirtualisering.

Tidigare var virtualisering knuten till specifika hårdvaror, men utvecklingen har gått framåt och är nu möjlig att göra i mjukvaran. - Det innebär att kunden kan återanvända sin mjukvara. Man uppdaterar den och behöver sedan endast köpa ny hårdvara, kanske vart tredje år, samt förlänga supporten, säger Lennart Hjerpe, lösningsarkitekt på Shibuya Crossing.​

Hans erfarenhet är att lösningen passar alla typer av kunder och både små och stora företag. Den som bygger med IBM SDS får en lösning som tillåter flexibilitet och snabba förändringar i organisationen.

-När det kommer nya applikationer och tjänster är det lätt att bygga ut, både kapacitets- och prestandamässigt. Det är mycket enklare än tidigare för kunden att anpassa sig efter marknaden och hänga med i ny teknik som molntjänster och annat, säger Lennart Hjerpe.

Tidigare skulle användaren själv ha koll på lagringen och analysera vilken data som behövdes flytta till billigare media. Med SDS sköts det automatiskt. Ytterligare en fördel är att IBM SDS går att installera på vilken standardhårdvara som helst.

Om Shibuya Crossing
Shibuya Crossing i Tokyo är en av världens mest trafikerade korsningar. Men trots att tusentals passerar fyrvägskorsningen varje timme så fungerar det förvånansvärt väl. Vi upplever att många IT-ansvariga står i liknande korsningar, utan att ha full kontroll på alla mekanismer i samspelet mellan IT och verksamhet.

Symboliken mellan vårt namn och vår fokus är tydlig - vi ser till att korsningen mellan IT och verksamhet fungerar i harmoni - precis som Shibuya Crossing.

Shibuya har förtroendet från ledande företag och organisationer i Sverige i olika branscher att säkerställa att deras infrastruktur är kostnadseffektiv, tillgänglig, skalbar och driftsäker. Shibuyas levererar praktiska och innovativa lösningar och tjänster, såväl kundunika som standardiserade. Shibuyas dokumenterade erfarenhet kring affärskritiska miljöer säkerställer att resultaten lever upp till kundens högt ställda förväntningar
- i varje led - i varje del.