Filminstitutet – Filmarkivet kan få ett lyckligt slut!

Shibuya Project Services
2016-10-30
Enterprise 2.0 – är ni beredda?
2016-11-08

Svenska Filminstitutet

Svensk film gör avtryck i världen oavsett om det handlar om Bergman eller Salander. Svenska Filminstitutet har därför säkerställt att de finns tekniska förutsättningar för att arkivera digital film. Till sin hjälp har man haft Shibuya som tagit fram en lösning som får andra filminstitut runt om i världen att snegla på Sverige. Med ytterligare finansiering kan hela kulturskatten räddas!


Stiftelsen Svenska Filminstitutet, SFI, har en ledande roll inom svensk film. De ansvarar för att stödja produktion, distribution och visning av värdefull film. De ska också bevara och tillgängliggöra det svenska filmarvet. Och det är det sistnämnda på SFI att börja leta som fick de ansvariga efter lösningar. Eftersom de flesta biografer gjort sig av med analoga projektorer måste all film digitaliseras för att kunna visas på andra ställen än väldigt specifika biografer.

- Fram tills nyligen har bevarandet av svensk film i huvudsak skett analogt och vi har haft många filmrullar liggandes i frysen, säger Lars Karlsson, Projektledare inom IT på Svenska Filminstitutet.

Men det är inte bara biografernas teknikskifte som drev SFI att söka lösningar för att digitalisera det svenska filmarkivet. En digitalisering öppnar också många möjligheter att tillgängliggöra svensk film på ett helt annat sätt än tidigare.

- Fram tills nu har filmen funnits på analoga kopior och endast kunnat spelas upp på biografer, säger Lars Karlsson.
- Med ett digitaliserat arkiv finns de tekniska förutsättningarna att visa filmerna i fler fönster.


Som ansvarig projektledare på SFI har Lars Karlsson ansvarat för att få den initiala infrastrukturen på plats. Shibuya fick tidigt en viktig roll i projektet. Företagets långa erfarenhet av kritiska lagrings- och nätverkslösningar gjorde företaget väl lämpat för att sy ihop en väl fungerande lösning med de bästa leverantörerna och komponenterna. För Filminstitutet var detta ett värdefullt första steg och nu fortsätter projektet med nästa steg, att säkra resurser för att digitalisera den svenska filmskatten.

Som ansvarig projektledare på SFI har Lars Karlsson ansvarat för att få den initiala infrastrukturen på plats. Shibuya fick tidigt en viktig roll i projektet. Företagets långa erfarenhet av kritiska lagrings- och nätverkslösningar gjorde företaget väl lämpat för att sy ihop en väl fungerande lösning med de bästa leverantörerna och komponenterna. Och även om projektet fortfarande pågår så är det tydligt att mycket är på plats.

- SFI var ett ovanligt projekt på det sättet att de hade några få men mycket stora lagringsobjekt, säger Kjell Olsson, vd på Shibuya
- Istället för miljontals objekt hade de några tusen stycken där varje kunde vara på flera terabyte styck vilket minst sagt ställer speciella krav på lösningen.


Efter en inledande analys och avrop mot Kammarkollegiets ramavtal så fick Shibuya i uppdrag att sätta samman en lösning med arkiveringsprogramvara, disklösning, tapemedia och taperobotar. Shibuya är leverantörsoberoende och arbetar med de bästa komponenterna oavsett ursprung.

- Shibuyas leverantörsoberoende var en fördel när vi sökte de bästa komponenterna och lösningarna i projektet, säger Lars Karlsson. - Deras långa erfarenhet inom nätverk och lagring gjorde också att projektet kunde genomföras på ett smidigt sätt, utan några överraskningar.

Införandet av den initiala infrastrukturen gick snabbt och smärtfritt. Filminstitutet har därefter i sitt årliga budgetunderlag till regeringen redogjort för vilka resurser som krävs för att den svenska filmskatten ska kunna digitaliseras. Även om några muttrar och skruvar eventuellt kommer bytas ut under kommande decennier så räknar både Shibuya och SFI med att de arbetsmetoder och strukturer som nu skapats för infrastrukturen finns kvar under lång tid framöver.

- Vi såg till att skapa en bra grundstruktur som kommer stå sig genom decennier av utveckling, säger Lars Karlsson. - Shibuya var också noga med att välja teknik och hårdvara som kan moderniseras allt eftersom behoven hos oss förändras.

Shibuyas lösning säkerställer att arkivet är skyddat mot både teknikutveckling och oförutsägbara händelser. Arkivet lagras på två separata ställen med två olika sorters tape. På Shibuya är man stolta över att ha bidragit till att tekniken nu finns för att göra svensk film framtidssäkrad.

- Det känns oerhört glädjande att få använda vår expertis i ett så viktigt uppdrag och vi blir stolta när vi hör att andra länders filminstitut sneglar på vår lösning, säger Kjell Olsson.