Enterprise 2.0 – är ni beredda?

Filminstitutet – Filmarkivet kan få ett lyckligt slut!
2016-11-08
Shibuya Support Services
2016-11-10

Vad innebär framtidssäker kommunikation?

Cloud computing, virtualisering, hyperkonvergerade plattformar, videoströmmar, smart-grid-kommunikation, affärskontinuitet och katastrofåterställning - Enterprise 2.0 kräver tillgång till bandbredd som kan skala både snabbt och utan begränsningar - utan kännbara stopp och riskfyllda hårdvaruuppgraderingar. Nätverket är - hur man än ser det - kärnan i Enterprise 2.0, och skall kunna hantera verksamhetens informationsflöde för personal, kunder och partners.

Äga eller köpa som tjänst?

Dagens digitalisering av verksamheter på alla nivåer gör att företag är både en konsument av telekommunikationstjänster samt en leverantör av tjänster till sina anställda. Är det bättre för verksamheten att skaffa svart fiber och en egen, öppen kommunikationsplattform - eller är det smartare att förlita sig på en tjänsteleverantör? Capex kontra Opex?

Här måste svaret utgå från det strategiska värdet av nätverket. Vi har goda skäl att rekommendera en egen skalbar, öppen och säker plattform, där ni har kontroll över integritet, kostnadsbild och teknikfördelar. Tänk att kunna leverera företagsapplikationer över hundratals kilometer utan att kompromissa med prestanda eller säkerhet.

Strategisk affärstillgång

Nätverket kan visa sig vara din största differentiator och din största konkurrenskraft. Högsta tillgänglighet, lägsta fördröjning och maximal säkerhet är gemensamma nämnare för optiska företagsnätverk inom flera kritiska verksamheter. Med en öppen optisk lösning, har du en skalbar kommunikationsplattform som bara levererar. Vår teknik har redan hjälpt flertalet av Nordens mest kritiska verksamheter implementera skalbara lösningar som låst upp alla möjligheter för framtiden!

Om Shibuya Crossing
Shibuya Crossing i Tokyo är en av världens mest trafikerade korsningar. Men trots att tusentals passerar fyrvägskorsningen varje timme så fungerar det förvånansvärt väl. Vi upplever att många IT-ansvariga står i liknande korsningar, utan att ha full kontroll på alla mekanismer i samspelet mellan IT och verksamhet.

Symboliken mellan vårt namn och vår fokus är tydlig - vi ser till att korsningen mellan IT och verksamhet fungerar i harmoni - precis som Shibuya Crossing.

Shibuya har förtroendet från ledande företag och organisationer i Sverige i olika branscher att säkerställa att deras infrastruktur är kostnadseffektiv, tillgänglig, skalbar och driftsäker. Shibuyas levererar praktiska och innovativa lösningar och tjänster, såväl kundunika som standardiserade. Shibuyas dokumenterade erfarenhet kring affärskritiska miljöer säkerställer att resultaten lever upp till kundens högt ställda förväntningar
- i varje led - i varje del.